Nằm trên đg 3/2 thành phố vũng tàu với diện tích 6600m². Hiện đang là đất trồng cây lâu năm. Hiện tại đất đã được tách ra 1 sổ. Năm 2021 sẽ mở đường cầu cháy (đường rộng 37,5m) giá hiện tại cho chủ đầu tư là 53tỉ thời điểm hiện tại